Jaroslav Vyskočil
malíř - grafik

narozen: 12.7.1950

studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Brno

členství: Unie výtvarných umělců České republiky
               Klub výtvarných umělců Horácka Žďár nad Sázavou
               Sdružení Q Brno

Věnuji se malbě,kresbě a počítačové tvorbě,žiji a pracuji v Oslavici u Velkého Meziříčí.Doposud jsem uspořádal 18 samostatných výstav,zúčastnil se 58 kolektivních výstav v České republice a 5 v zahraničí.

V minulosti jsem opakovaně napsal,že Vyskočil užívá prvků geometrické abstrakce.Jednotlivosti abstraktního výraziva uplatňuje vždy v souvislosti s jinými formovými prvky,jako součást osobité kompoziční výstavby.Součet rozličně silných podnětů a jejich malířského zhodnocení je podstatou Vyskočilova svébytného výtvarného stylu.

Jan Dočekal                                                                                                                                                                   

 

V polovině 80.let byl ovlivněn  lyricko - expresivní tendencí.Později jeho zájem osciloval mezi synteticky cítěnou krajinou,geometrickou abstrakcí a existenciálně vnímanou figurální malbou v intencích postmoderního malířství.Pracuje různými malířskými technikami - spojuje olejomalbu nebo olejový monotyp s akrylem a s kresbou pastelem,plošně ohraničené barvě dává důležitou významovou funkci.

Jan Dočekal
/výběr z textu/

Kontakt

Jaroslav Vyskočil Oslavice 105
594 01 Velké Meziříčí
737 938 100 maljarda127@gmail.com